En ukes sykefravær koster 13000 kr viser en spørreundersøkelse Sintef gjorde for NHO i 2013.

Bedriftsbehandling

Muskel og skjelettplager er den vanligste årsaken til sykemelding og uføretrygd, og disse sykemeldingene fører til nedsatt produktivitet og økt belastning på de andre på arbeidsplassen.

Vi kan hjelpe bedriften med å holde muskel og leddplager i sjakk. Vi ser at mange går med plager i lang tid før det blir gjort noe med det, og at til tidligere man får gjort noe med plagene, til mindre sykefravær blir det. Vi kan veilede og gi råd om hvordan man kan bruke kroppen.

Noen bedrifter har avtaler der de sender sine ansatte til oss. Det er en trygghet for den ansatte å vite at det er et fast sted man kan henvende seg til når man trenger hjelp med smerter.

adult-business-computer-contemporary-380769
person-hand-on-steering-wheel-977213

Hva kan naprapaten bidra med

Vi kan reise ut til bedriften og behandler de ansatte der. Da er den ansatte borte fra arbeidsplassen i 30-40 minutter, istedenfor å måtte være borte i kanskje 2 timer for å reise til en behandling et stykke unna. Vi har med alt av utstyr som trengs.

En annen fordel vi har når vi reiser ut, er at vi kan brukes til å gi råd angående ergonomi. Vi kan stille inn stoler, bord, pc, og vi får et godt innblikk i hvilke utfordringer den ansatte kan ha med sine arbeidsoppgaver. Forebygging av smerter og skader er lønnsomt for bedriften.

Mennesket er bedriftens viktigste ressurs. Alle tiltak for at personalet skal trives og fungere bra i sitt arbeid er en lønnsom investering.

Ta kontakt for å høre hva vi kan gjøre for din bedrift i forhold til forebygging av sykefravær.

Helseforsikringer

De fleste forsikringsselskaper har helseforsikringer som dekker Naprapatbehandling. De ansatte kan da bestille time hos oss, som forsikringen dekker utgiftene.
Vår behandling dekkes på lik linje med fysioterapi og kiropraktikk.

Ta kontakt med ditt forsikringsselskap og hør om din forsikring dekker naprapatbehandling før første time hos oss.

Vi har avtaler med de aller fleste forsikringsselskapene.

man-wearing-blue-hard-hat-using-hammer-544966