Barn på fjellet
Naprapati

En behandlingsserie hos oss er som oftest på 3-7 behandlinger. Vanligvis er det få behandlinger som skal til hvis plagen har vært tilstede i kort tid. Noen velger å ha forebyggende behandlinger med 4-8 ukers mellomrom.

Ikon

En naprapat utreder, behandler og forebygger smertefulle tilstander og funksjonsforstyrrelser i muskler og ledd. Vi kombinerer ulike behandlingsteknikker, tilpasset den enkelte plage og pasient. (se beskrivelse av de ulike behandlingsteknikkene)

 

Naprapati betyr å «korrigere årsaken til lidelse».

 

Naprapatien ble utviklet tidlig på 1900-tallet og stammer fra kiropraktikken. Naprapatene i Norge er utdannet ved Naprapathögskolan i Stockholm, som har et 4-årig heltidssstudie. Det jobbes for at Naprapati skal bli en autorisert behandlingsform i Norge. I Sverige og Finland har vi vært autorisert siden 1994. For mer info om Naprapati, se www.naprapat.org

 

Et naprapatbesøk

Første gang du kommer til oss, tas det først en grundig anamnese (pasienthistorie). For å finne årsaken til smertene er det viktig å se på hva du har gjort før du fikk plager. Deretter utføres det en rekke kliniske tester for å finne ut om det er muskler og ledd som er årsaken til plagene. Dersom testene viser at det kan være alvorlige sykdomstilstander, sender vi videre til lege.

Etter at testene er utført, har vi et godt bilde av hva som skal behandles. Da bruker vi de behandlingsteknikkene som passer best til plagen. Noen kan oppleve at smertene flytter litt på seg etter behandling, eller at det er litt mer vondt en dag eller to etter behandlingen. Dette er en behandlingsreaksjon, er et tegn på at kroppen jobber med de endingene som er gjort i bevegelsesapparatet. Vi gir også hjemmeøvelser og ergonimiske råd, slik at du blir sterkere, og at du bruker kroppen på mest mulig riktig måte i hverdagen. En behandling hos Lillestrøm Naprapatklinikk varer i 30-45 minuter.

En behandlingsserie hos oss er som oftest på 3-7 behandlinger. Vanligvis er det få behandlinger som skal til hvis plagen har vært tilstede i kort tid. Noen velger å ha forebyggende behandlinger med 4-8 ukers mellomrom.

Bestill time